Eelkool

Eelkooli kohad 2024/2025 õppeaastaks on täitunud.

Tallinna Kesklinna Põhikooli eelkooli oodatakse kuue- ja seitsmeaastaseid lapsi, kes lähevad kooli 2025. aasta sügisel. Õppekava läbijatele väljastatakse kursuse lõpus tunnistus. Õppetöö toimub üks kord õppenädalas septembrist aprillini á neli 35-minutilist tundi. 

Eesti keele tundides õpitakse lugemist, kirjutamist, kuulamist ja jutustamist. Matemaatikatundides õpitakse arvutamist, esemete ja nähtuste rühmitamist, esemete järjestamist. Harjutatakse ajamõistete kasutamist ja arendatakse ruumitaju. Eesti keele ja matemaatikatundides omandatut aitavad kinnistada muusikatunnid, meisterdamine, robootika ja lauamängude tunnid. 

Tallinna Kesklinna Põhikooli eelkooli läbimine ei taga sissesaamist Tallinna Kesklinna Põhikooli ja Tallinna Reaalkooli esimesse klassi. Kõigil õpilaskandidaatidel tuleb sooritada kooliküpsusuuring vastavalt Tallinna Kesklinna Põhikooli vastuvõtu tingimustele või Tallinna Reaalkooli vastuvõtu korrale. 

Eelkooli tööd koordineerib õpetaja Kristi Paal.
e-post: eelkool@tkp.edu.ee