Väitlus

Sihtrühm: 7.-9. klass (Tallinna Reaalkool ja Tallinna Kesklinna Põhikool)
Toimumisaeg: esmaspäeviti 15.45
Toimumiskoht: Tallinna Reaalkool (Estonia pst 6), ruum 403
Juhendaja: Ellen Roper.  ellenroper01@gmail.com
Ring on tasuta
Ring alustab tööd 11. septembrist

Võistlusväitlus on intensiivne mõttesport, mis õpetab argumenteerimis-, kriitilise ja struktuurse mõtlemise ning eneseväljendusoskuseid. Võistlusväitlus treenib infootsimis-, suhtlus- ja meediapädevusi. Võistlusväitlusega tegelevad noored arendavad meeskonnatöö ning avaliku esinemise oskuseid. Eesti Väitlusselts korraldab iga-aastaselt rohkem kui kümme erinevale sihtgrupile suunatud võistlust, nende hulgas ka kolmeetapilised Eesti keskkoolide meistrivõistlused väitluses (KKEMV). KKEMV on võrdsustatud olümpiaadiga ning parimatele on tagatud ülikoolikohad. Keskkoolide Eesti meistrivõistlustest võtab iga-aastaselt osa mitusada noort mitmekümnest koolist üle Eesti. Rohkem infot leiate Eesti Väitlusseltsi kodulehelt argument.ee.

Ringi korraldab Tallinna Reaalkool