Robootika

Robootika LEGO õppeotstarbeliste WeDo 2.0 komplektide baasil (1. klass)

Sihtrühm: 1. klass (Tallinna Kesklinna Põhikool ja Tallinna Reaalkool)
Toimumisaeg: esmaspäeviti kell 8.00 – 8.50 või teisipäeviti kell 8.00 – 8.50 või teisipäeviti kell 13.05 – 13.55
Toimumiskoht: Tallinna Reaalkooli väikeses majas
Ringi juhendab: õpetaja Liia Tammes, kontakttelefon 5194 4143.
Ring on tasuline: kuutasu 30 eurot.
Registreerimine: 5. septembril kell 19.00
Ring alustab tööd 18. septembrist

Ringis õpitakse tundma robotite põhi komponente, juhtimiskeskust (aju), andureid (sisendid) ja mootoreid (väljundid). Programmeerimine toimub lihtsa piktogrammilise tarkvara abil. Õpitakse läbi erinevate praktiliste tööde, arendades laste tehnilist mõtlemist, probleemide lahendamise võimet ja meeskonnatööd. Võtame osa kevadel toimuvast FLL ja Robotex nooremate vanuserühmade näitusest. Aasta jooksul saadakse kokku 30 korda. Maksimaalselt saab osaleda ühes ringis 20 õpilast. Juhul kui soovijaid on rohkem, arvatakse ringi nimekirja esimesena registreerunud lapsed.

Ringi korraldab erahuvikool RoboKaru

Robootika LEGO õppeotstarbeliste WeDo 2.0 komplektide baasil (2. klass)

Sihtrühm: 2. klass (Tallinna Kesklinna Põhikool ja Tallinna Reaalkool).
Toimumisaeg: teisipäeviti kell 14.00-15.30
Toimumiskoht: Tallinna Reaalkooli väikeses majas
Ringi juhendab: õpetaja Liia Tammes, kontakttelefon 5194 4143.
Ring on tasuline: kuutasu 40 eurot.
Registreerimine: 5. septembril kell 19.00
Ring alustab tööd 19. septembrist.

Tund erineb 1. klassis läbitavatest teemadest. Ringis õpitakse tundma robotite põhi komponente, juhtimiskeskust (aju), andureid (sisendid) ja mootoreid (väljundid). Programmeerimine toimub lihtsa piktogrammilise tarkvara abil. Õpitakse läbi erinevate praktiliste tööde, arendades laste tehnilist mõtlemist, probleemide lahendamise võimet ja meeskonnatööd. Võtame osa kevadel toimuvast FLL ja Robotex nooremate vanuserühmade näitusest. Aasta jooksul saadakse kokku 30 korda. Maksimaalselt saab osaleda ühes ringis 20 õpilast. Juhul kui soovijaid on rohkem, arvatakse ringi nimekirja esimesena registreerunud lapsed.

Ringi korraldab erahuvikool RoboKaru

 

Robootika LEGO Spike Prime õppeotstarbeliste komplektide baasil algõpe

Sihtrühm:  2. klassi õpilane, kes on läbinud kursuse LEGO õppeotstarbeliste WeDo või Spike Essential komplektide baasil või kogemusteta 3. klassi õpilane (Tallinna Kesklinna Põhikool ja Tallinna Reaalkool).
Toimumisaeg: esmaspäeviti kell 16.00 – 17.00
Toimumiskoht: Tatari 3  IV korrus. Ringitundide alguses  kell 15.45 kogunetakse Tallinna Kesklinna Põhikooli (Pärnu mnt. 11) sisehoovi ja liigutakse koos Tatari 3 paiknevasse robootikaklassi.
Ringi juhendavad: õpetaja Ahti Pent. ahti.pent@real.edu.ee
Ring on tasuline: aastamaks 300 eurot. Aasta jooksul saadakse kokku 25 korda.
Registreerimine: 5. septembril kell 19.00

Ring alustab tööd 18. septembrist

Robootika alustega tutvumine toimub LEGO õppeotstarbeliste Spike Prime  komplektide baasil. Õpitakse tundma baasriistvara, so juhtimiskeskust (kontroller), andureid (sisendid) ja mootoreid (väljundid), tarkvara kasutamist plokkskeemide abil. Õpitakse läbi erinevate praktiliste tööde. Maksimaalselt saab osaleda ühes ringis 20 õpilast. Juhul kui soovijaid on rohkem, arvatakse ringi nimekirja esimesena registreerunud lapsed. Aasta jooksul saadakse kokku 25 korda.

Ringi korraldab Tallinna Kesklinna Põhikool

Robootika LEGO õppeotstarbeliste komplektide baasil (Spike Prime, Mindstorm EV3) – jätkukursus (3.-5. klass)

Sihtrühm: 3.-5. klassi õpilased, kes on läbinud LEGO Spike Prime või EV3 algõppe (Tallinna Kesklinna Põhikool ja Tallinna Reaalkool)
Toimumisaeg: kolmapäeviti kell 15.45 – 16.45
Toimumiskoht: Tatari tänav 3, IV korrus. Esimeste ringitundide alguses kell 15.35 kogunetakse Tallinna Kesklinna Põhikooli (Pärnu mnt. 11) sisehoovi ja liigutakse koos Tatari 3 paiknevasse robootikaklassi.
Ringi juhendab: õpetaja Ahti Pent. ahti.pent@real.edu.ee
Ring on tasuline: aastamaks 300 eurot. Aasta jooksul saadakse kokku 25 korda.
Registreerimine: 5. septembril kell 19.00

Ring alustab tööd 20. septembrist

Õpilased on juba omandanud robootika ja programmeerimise  alused. Nüüd rakendatakse oma teadmisi praktilistes ülesannetes, imiteeritakse tavaelus olevaid probleeme ja püütakse leida neile sobivaid lahendusi. Suur rõhku pannakse erinevate masinate ehitamisele. Õpitakse tundma ning ehitama erinevaid mehhanisme, ülekandeid ja konstruktsioone. Ehitatakse paaris ja  meeskonnatööna erinevaid masinaid, mis lahendavad mingisuguseid probleeme või täidavad ülesandeid. Peetakse omavahelisi võistlusi. Õpe ja ehitamine toimub LEGO õppeotstarbeliste Spike Prime, Mindstorm EV3 ja Nxt komplektide ning nende laienduste baasil. Maksimaalselt saab ringis osaleda 20 õpilast. Aasta jooksul saadakse kokku 25 korda.

Ringi korraldab Tallinna Kesklinna Põhikool

Robootikaklubi Lego platvormidel edasijõudnutele (4.-9. klass)

Sihtrühm: 4.-9. klassi õpilased (Tallinna Kesklinna Põhikool ja Tallinna Reaalkool), kes on läbinud Lego Mindstormi või Spike Prime baas- ja jätkukoolituse ning/või on saanud eelnevate ringide juhendajalt soovituse.
Toimumisaeg: teisipäeviti kell 16.30-18.00 ja neljapäeviti 16.30-18.00
Toimumiskoht: Tatari tänav 3, IV korrus
Ringi juhendab: õpetaja  Katariina Kukk  (asendus ja abiõpetaja Ahti Pent)
Ring on tasuta.
Registreerimine:
5. septembril kell 19.00
Ring alustab tööd 19. septembril

Maksimaalselt saab osaleda ringis 20 õpilast. Ringi arvatakse õpilased, kellel on vähemalt kahe aastane Lego platvormidel  robootika kogemus. Juhul kui soovijaid on rohkem, arvatakse ringi nimekirja esimesena registreerunud lapsed.

Robotiklubi eesmärgiks on pakkuda praktilist väljundit Lego platvormidel programmeerimis- ja ehitamise kogemustega õpilastele, mille käigus süvendatakse ja arendatakse robotite ehitamise käigus oma mehaanika- ja programmeerimisalaseid teadmisi. Õpilased on eelnevates tasemeringides omandanud robootika ja ehitamise alused, nüüd rakendatakse oma teadmisi ja oskusi praktilistes ülesannetes ning selle käigus omandatakse uusi oskusi ja teadmisi. Ehitatakse erinevaid võistlusmasinaid, peetakse omavahelisi võistlusi ning valmistutakse erinevateks robootikavõistlusteks – Robotex; First Lego League, Robomiku Lahing ms

Korraldab Tallinna Reaalkool