Arvutiring

Arvutiring algajatele 1. klass

Sihtrühm: 1. klass (Tallinna Kesklinna Põhikool ja Tallinna Reaalkool)
Toimumisaeg: neljapäeviti kell 13.00-13.45
Toimumiskoht: Tallinna Kesklinna Põhikool (Pärnu mnt 11) ruum 55
Ringi juhendab: õpetaja Jaanika Lukk. Jaanika.lukk@real.edu.ee
Ring on tasuline: aastamaks 180 eurot. Maksta saab kahes osas.
Registreerimine: 5. septembril kell 19.00
Ring alustab tööd 14. septembrist

Arvutiringis arendatakse erinevate veebipõhiste ja allalaaditud programmidega probleemi lahendamise oskust, loogikat, loovust ja põhjus-tagajärg seoste nägemist. Arvutiringis luuakse animatsioone, tehakse arvutijoonistusi ja luuakse lihtsamaid arvutimänge.
Maksimaalselt saab osaleda ühes ringis 15 õpilast. Juhul kui soovijaid on rohkem, arvatakse ringi nimekirja esimesena registreerunud lapsed.

Ringi korraldab Tallinna Kesklinna Põhikool

Arvuti- ja programmeerimisring (5.-9. klass)

Sihtrühm: 5.-9. klass (Tallinna Kesklinna Põhikool ja Tallinna Reaalkool)
Toimumisaeg: kolmapäeviti kell 15.30-17.00
Toimumiskoht: Tallinna Reaalkooli (Estonia pst 6), arvutiklass
Juhendajad: Karl Joosep Onoper, Ingrid Mölder
Registreerimine: 5. septembril kell 19.00
Ring on tasuta
Ring alustab tööd 13. septembrist

Arvuti- ja programmeerimisringis tehakse tutvust nii tarkvaralise poolega mille alla kuulub ka programmeerimine, mis toimub läbi videomängude loomise, kui ka riistavaralise poolega. Huviringis osalejad saavad võimaluse luua oma videomäng, ning läbi selle õppida programmeerimist, lisaks osaletakse informaatikaolümpiaadil. Programmeerimine toimub C# ja Python keeltes. Lisaks saadakse teadmised arvutigraafikast, heli ja muusika loomisest. Riistvara õppimise hulka kuulub ka arvuti lahti ja kokku monteerimine.

Ringi korraldab Tallinna Reaalkool