Hinnad

Kuutasu on 70 eurot (sõltumata koolipäevade arvust kuus).
Kuutasu arve esitatakse jooksva kuu 15. kuupäevaks. Kui õpilane puudub haiguse tõttu järjest vähemalt viis koolipäeva, siis arvestatakse järgmise kuu tasust maha 12 eurot. Päevatasu on 7 eurot päev (vastavalt valitud koolipäevade arvule kuus).

Pikapäevarühma toit on 1,80 eurot. Lapsevanem on kohustatud teavitama sööklat lapse puudumisest ja tagasi kooli tulemisest hiljemalt sama päeva hommikuks e-posti aadressil heti.nommreal.edu.ee. E-kirja märkida lapse nimi, kool ja klass. Pikapäevarühma -ja toitlustusarve saadetakse eraldi avalduses märgitud e-posti aadressile.
SÖÖKLA INFO